10.12.2016

Aktuality

Adventní doba 2022

Online exercicie v adventu 2022 mají téma: Přijmout Boží přítomnost do svého života
ve škole svatých Karmelu.

 (převzato ze stránek www.exercicie-online.karmel.at).

Proměna zchátralého statku v centrum života

Proměna zchátralého statku v centrum života

Sestry karmelity pořádají sbírku na portálu Donio

Odkaz na sbírku.

Postní doba 2021

Sv. Terezie nás bude provázet hradem naší duše. K již tradičním exercicím je možné se jako vždy přihlásit na stránkách rakouských karnelitánů.

(převzato ze stránek www.exercicie-online.karmel.at).

Sv. Terezie nás bude provázet hradem naší duše.

Postní exercice 2021

Adventví doba 2020

Letošním Adventem nás bude provázet paní Acarie (čti „Akari“) – blahoslavená Marie od Vtělení – a její průzračný život podle evangelia. Pomůže nám, abychom se připravili na přijetí tak velikého daru, kterým se nám ve svém Synu dává Bůh sám.

 (převzato ze stránek www.exercicie-online.karmel.at).

Advent 2020 online exercicie s „krásnou paní Acarie“  mystičkou a ženou činu, s vírou v nemožné

Postní doba 2020

V těchto online exerciciích pro dobu postní nás bude provázet sv. Jan od Kříže a bude nám pomáhat, abychom se připravili na Velikonoce.

Online exercicie napsal P. Jean-Alexandre z karmelitánského kláštera v Paříži a spolupracovali na nich mnozí další. Do češtiny je přeložila Blanka Cvrková. (převzato ze stránek www.exercicie-online.karmel.at).

Odvaha žít lásku spolu se sv. Janem od Kříže

On-line exercicie: Odvaha žít lásku spolu se sv. Janem od Kříže

Adventví doba 2019

V online exerciciích na dobu adventní budeme rozjímat o životě milosti Panny Marie.  Rozjímání otce Františka od sv. Marie nám budou pomáhat, abychom se připravili na slavení příchodu našeho Pána.

Panna Maria je někdy natolik umístěna na podstavci, že už je téměř nemožné, abychom ji následovali. Mariino povolání je jistě jedinečné. Pro všechny věřící je však také modelem přijímání Boží milosti. Během tohoto adventu se necháme vést otcem Františkem od sv. Marie (1910 – 1961), velkým učedníkem sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Pomůže nám podílet se na tajemství života Panny Marie a vidět, že Panna Maria je mnohem krásnější, bližší a prostší, než si myslíme… (převzato ze stránek www.exercicie-online.karmel.at).

Den spirituality 2019

Přijďte 15.6.2019 na den spirituality, který se jako tradičně bude konat v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze. Letošním tématem bude spiritualita sv. Alžběty od Trojice.

Den spirituality 15.6.2019

Den spirituality 15.6.2019

Týden mnichem ve slánském klášteře

Pro muže 17-35 let je určen týdenní pobyt (8-14.7.2019) v klášteře bratří ve Slaném.

Přijeď na týden mnichem a poznej Tereziánský Karmel

Pro mladé muže

Postní doba 2019

Opět máme možnost se zúčastnit on-line exercicií tentokrát spolu s Editou Stein, sv. Terezií Benediktou od Kříže. Odběr textů je možné jako vždy zadat na adrese www.exercicie-online.karmel.at.
Sv. Terezie Benedikta od Kříže je spolupatronkou Evropy. Než vstoupila na Karmel a přijala své řádové jméno, věnovala se Edita Steinová filozofii a působila jako docentka. Narodila se 1981 v Prusku jako Židovka a později se přiklonila k agnosticismu. Skrze filozofii a události ve svém životě začala hledat pravdu, až ji nakonec nalezla v Kristu. Dala pokřtít ve věku 31 let. Stala se z ní pozoruhodná katolická intektuálka, ale nacistickým režimem jí bylo odebráno povolení vyučovat. Roku 1933 vstoupila na Karmel v Kolíně nad Rýnem. Odtud musela roku 1939 uprchnout do Holandska na Karmel v Echtu. Tam byla spolu se svou sestrou zajata a dopravena do Osvětimi, kde zahynula 9. srpna 1942. Zanechala nám své dílo a své spisy, které svědčí o její vnitřní síle. Pokud se v této době postní společně vydáme na cestu, abychom následovali Krista a šli vstříc jeho Zmrtvýchvstání, budou nás provázet její spisy a její život (převzato ze stránek www.exercicie-online.karmel.at).

Online exercicie v době postní 2019

Vstříc Zmrtvýchvstání spolu s Editou Steinovou sv. Terezií Benediktou od Kříže

Advetní doba 2018

Advent

Advent

Na advetní exercicie ADVENTEM SPOLEČNĚ S NAŠÍ MILOU PANÍ Z HORY KARMEL je možné se přihlásit a pak dostávat na emailovou adresu všechny týdenní impulsy ze stránek exercicie-online.karmel.at stejně jako tomu bylo v době postní.

Minulý rok nás adventem provázel sv. Josef, letos budou impulsy exercicií věnované především naší milé Paní z hory Karmel. Ona nám bude pomáhat, abychom přijali a žili Boží slovo.

Červenou nitkou rozjímání bude středověká báseň „Flos Carmeli“, která vzývá Marii jako Květ, Královnu a Ozdobu Karmelu. Texty nám pomohou, abychom hlouběji poznali, jak se nám Ježíš Kristus svým vtělením přiblížil.

Benefiční koncert Rybovka

Benefiční koncert Rybovka

Benefiční koncert Musica pro Sancta Cecilia

Benefiční koncert Musica pro Sancta Cecilia

Sestry bosé karmelitky Vás srdečně zvou na BENEFIČNÍ KONCERT, který se uskuteční v neděli 14. října 2018 v 19 hodin v kostele sv. Benedikta na Hradčanském náměstí 184/3 v Praze 1 na podporu opravy Domu pro hosty – Domu Navštívení v nově budovaném klášterním areálu sester bosých karmelitek v Drastech na Praze-východ. Vystoupí komorní pěvecký sbor Vocalica pod vedením Štěpánky Švejdové.

BENEFIČNÍ KONCERT – pěvecký sbor Vocalica

Sestry bosé karmelitky prosí o pomoc při budování klášterního areálu v obci Drasty na Praze východ.

Brigády v Drastech

Postní doba 2018

Francouzští karmelitáni připravili exercicie pro všední den letos s bratrem Vavřincem od Vzkříšení. Tento rok se k nim připojilo více zemí. Čeština byla přidána do celkového serveru exercicií, který spravuje  rakouská provincie. Na stránku je  možno se přihlásit a pak dostávat na emailovou adresu všechny týdenní impulsy, úvod na popeleční středu a pak vždy v pátek, více informací najdete na: exercicie-online.karmel.at