29.11.2016

Formace

Formační víkend v dubnu 2015 ve Slaném.

Formační víkend

Život laika ve třetím řádu vychází z jeho osobní touhy, povolání a rozhodnutí žít svůj život způsobem, který je nejen životem křesťanským, ale navíc je navázán na tradici karmelitánského řádu podle vzoru sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže. Touha vše předchází a je přirozenou odpovědí člověka na Kristovo velikonoční poselství, pokud se jím nechává oslovit. U každého křesťana bude mít jinou podobu a pro Tereziánský karmel je dán snahou disponovat se pro hluboký život modlitby. Touha pak je následována rozpoznáváním povolání života v třetím řádu, pro které je určeno období formace. Touha křesťana žít ve třetím řádu je základem, je obrácením mysli k Bohu, je odpovědí na poznání evangelia. Rozpoznání povolání je krokem, který odděluje velice pozitivní, ale přece jen pouze lidskou touhu od té, která pochází přímo od Boha. Pokud je touha po životě v třetím řádu rozpoznána jako pravá, musí být k její úplnému naplnění následována rozhodnutím, které je zakončeno osobními přísliby, nejdříve na tři roky a posléze na celý život; žít chudobu, poslušnost a čistotu v rámci života laika ve světě v té míře, která odpovídá jeho sekulárnímu charakteru a životnímu stavu. Posláním karmelitánského terciáře je snaha žít hluboký osobní život modlitby, bratrského společenství a apoštolátu tak jak to jednotlivým členům jejich životní stav aktuálně i habituálně dovoluje a to především podle vzoru sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana z Kříže.