29.11.2016

Společenství

Společenství Pražského Jezulátka bylo založeno při kostele Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka) v Praze. Společenství se schází mimo letní prázdniny každý měsíc v určenou sobotu. Mimo to má minimálně jednou v roce několikadenní exercicie. Terciáři přímo z Prahy a z Plzně mají možnost se navíc účastnit i pravidelných týdenních setkání v místech svého bydliště, společenství má však členy z celé republiky. Pravidelné sobotní setkání začíná společnou liturgií, následuje vnitřní modlitba a přednáška (během roku probíhá většinou tematický cyklus), setkání pokračuje společným pohoštěním a odpoledne je zakončeno sdílením na aktuální téma. Víkendová formační setkání probíhají v klášteře ve Slaném přímo v komunitě bratří, kdy je možné se zapojit do každodenního života kláštera navíc rozšířeného o bloky přednášek. Exercicie na Svaté Hoře - červenec 2011 Exercicie
Před Lateránskou bazilikou. Řím